Black Ribbon

ข่าว/กิจกรรม

MF Matching Fund Newsletter ฉบับที่ 1

Matching Fund Newsletter เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการกับ โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องบอกเล่าเรื่องราวของ โครงการ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานกับทุกท่าน อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่
MF Matching Fund Newsletter ฉบับที่ 1 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด เอกสารเกี่ยวกับระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ

โครงการได้รวบรวมข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ในโครงการอื่นๆ เช่น พพ., อุปกรณ์เบอร์ 5 ของ กฟผ.ฯลฯ มาเพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงพยาบาล ซึ่งการนำไปปรับใช้ จำเป็นต้องปรับให้ตรงกับความต้องการของโรงพยาบาลอีกครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่รูปงานสัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน

รูปพิธีมอบหนังสือยืนยันการสนับสนุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ

เกี่ยวกับโครงการ

MATCHING FUND คืออะไร

Matching Fund  เป็นรูปแบบการสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงการใช้พลังงานรูปแบบหนึ่งที่หน่วยงานใช้งบประมาณสมทบส่วนหนึ่งและได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานส่วนหนึ่ง  เสมือนร่วมกันปรับปรุง  ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ตรงกับความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด 

Read more ...

ทำไมจึงดำเนินโครงการ MATCHING FUND กับโรงพยาบาลของรัฐ

โรงพยาบาลของรัฐ เป็นอาคารกลุ่มที่ใช้พลังงงานสูง เนื่องจากเปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง และส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานยาวนาน อุปกรณ์จึงมีประสิทธิภาพต่ำและสิ้นเปลืองพลังงาน  การลงทุนปรับปรุงมีความคุ้มค่ามากที่สุด ทั่วประเทศมีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการประชาชนอยู่ถึง 1,027 แห่ง  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในปี 2559 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายพลังงานให้กับอาคารโรงพยาบาลของรัฐ

Read more ...

พพ.ให้การสนับสนุนอย่างไร

พิจารณาสนับสนุน 2 ส่วน คือ สนับสนุนเงินลงทุน ในมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี ในอัตรา ร้อยละ 70 ของเงินลงทุน โรงพยาบาลสมทบงบประมาณร้อยละ 30  และสนับสนุนค่าที่ปรึกษา ในกรณีที่โรงพยาบาลขอจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบและควบคุมงาน โดยสนับสนุนร้อยละ 5 ของเงินลงทุนรวม

เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน

เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้กันมากในโรงพยาบาล เป็นแบบแยกส่วน มีคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นแยกกัน  การทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นแบบตัดต่อ  ปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งมีการปรับอัตราการไหลของสารทำความเย็นตามภาระปรับอากาศ ส่งผลให้ขณะที่ภาระต่ำ การระบายความร้อนจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นมาก เนื่องจากพื้นที่ผิวระบายความร้อนใหญ่ขึ้นเทียบกับปริมาณสารทำความเย็น และไม่มีการสูญเสียเนื่องจากการเดินและหยุดเครื่อง คล้ายกับการขับรถที่มีการเร่งและเบรคสลับกันย่อมสิ้นเปลืองกว่าการขับขี่ที่คงที่ 

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์เหมาะกับการทำงานที่ภาระไม่คงที่ระหว่างวัน เครื่องปรับอากาศทั่วไปมีค่า EER 11 Btu/W ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์มีสมรรถนะสูงถึง 19 Btu/W

Read more ...

เทคโนโลยีหม้อไอน้ำแบบ ONCE-THROUGH

หม้อไอน้ำแบบ once through หรือแบบไหลผ่านทางเดียว เป็นหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ ที่ได้ความนิยมสูง เนื่องจากขนาดเล็ก ใช้พื้นที่น้อย ทำไอน้ำได้รวดเร็ว และที่สำคัญ ประสิทธิภาพสูง ถึงร้อยละ 90-95 เทียบกับหม้อไอน้ำท่อไฟทั่วไปที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 85-90 

หม้อไอน้ำแบบ once through ต่างจากหม้อไอน้ำทั่วไปตรงที่ ท่อน้ำอยู่ในแนวตั้ง น้ำเช้าด้านล่างและเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอออกทางด้านบนเลย ไม่มีดรัมที่ให้น้ำไหลวนกลับมา  ทำให้ผลิตไอน้ำได้เร็ว และไอน้ำที่สะสมในระบบน้อย ก๊าซไอเสียจากห้องเผาไหม้ตรงกลางจะใหลผ่านท่อน้ำที่ตั้งอยู่โดยรอบ ทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทควมร้อนสูง โยทั่วไปหม้อไอน้ำแบบ once through จะมีขนาดพิกัดขนาดเล็ก ในหลักร้อยกิโลกรัม ถึงประมาณ 1-2 ตัน การใช้ไอน้ำปริมาณสูงจะใช้หม้อไอน้ำแบบ once through หลายชุดขนานกัน ทำให้เมื่อความต้องการไอน้ำน้อยจะสามารถลดการเดินหม้อไอน้ำลงได้บางชุดส่งผลให้ประสิทธิภาพยังสูงแม้ภาระลดต่ำลง

Read more ...

แผนการดำเนินโครงการ MF