สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการในวันที่ 15 มกราคม 2561 นี้ และเห็นชอบให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ 8 ราย ได้แก่

1 น.ส.วรรณกานต์ กิจคุณาเสถียร
2 นายกฤษดา กฤตยากีรณ
3 นายวิชัย สุพัตรานนท์
4 น.ส.อมรพรรณ สุพัตรานนท์
5 นางสมบูรณ์ สุพัตรานนท์
6 นายอาทิตย์ พึ่งจันดุม
7 นายวิทยา สุวรรณท้าว
8 นายกฤษดา วิธี

โดยผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องทำสัญญากับโครงการภายใน 15 วัน และจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าและนำรถเข้าจดทะเบียนภายใน 75 วัน สำหรับรถในระยะสาธิตทั้ง 10 คันนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสาธารณะบนท้องถนน

ผู้เข้าร่วมเป็นผู้คัดเลือกรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเอง แต่รถที่เสนอจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ ซึ่งกำหนดให้มีการรับประกันการใช้งานถึง 3 ปี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น บริการ wi-fi ฟรี และบริการชาร์จโทรศัพท์ในรถสำหรับผู้โดยสาร สามารถดูเส้นทาง ตำแหน่งรถใกล้เคียง และสามารถเรียกรถทางแอพพลิเคชั่นได้ และมีข้อมูลใช้พลังงาน และระยะทางวิ่ง สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนโฉมการใช้บริการ ตุ๊กตุ๊กเดิมๆ เป็น SMART TUKTUK อีกด้วย

คลิกชมรายละเอียดการประกาศผล

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
คุณวรารัตน์ น้อยคำแพง
โทร. 02-470 9604-8 ต่อ 1408
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.