Print

          โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (พน.) จะให้การสนับสนุนเงินลงทุนให้ผู้ประกอบการในการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเดิม เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้านำร่องจำนวน 100 คัน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสาธิตเทคโนโลยี จำนวน 10 คัน ซึ่งได้เปิดให้การสนับสนุนแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และระยะทดลองตลาด ประเภทรถตุ๊กตุ๊กส่วนบุคคล เปิดรับในวันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา 

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และได้พิจารณาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ ตุ๊กตุ๊กให้เปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ระยะทดลองตลาด จำนวน 17 คัน เพื่อนำร่องการใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าส่วนบุคคล โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาจะได้การสนับสนุนร้อยละ 85 ของราคารถ และต้องส่งมอบรถเก่าให้กับโครงการ


ผู้ประกอบการ 17 รายที่ได้รับความเห็นชอบ ได้แก่

1 นิติบุคคลอาการชุดไอดีโอมอร์ฟ 38 คอนโดมิเนียม
2 บริษัท ปาร์คฟิโก้ จำกัด
3 นิติบุคคลอาคารชุดเพิร์ล เรสซิเดนซ์
4 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
5 สมาคมวัฒนธรรมฝรั่งเศสแห่งกรุงเทพฯ
6 บริษัท คามิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
7 บริษัท ศิริเอราวัณ จำกัด
8 นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิ้งค์ วาโน 64
9 นิติบุคคลอาคารชุดศาลาแดง เรสซิเดนเซส
10 บริษัท อินชาฟ แอสเสท จำกัด
11 บริษัท คิ้วไพศาลเพลส จำกัด
12 นิติบุคคลอาคารชุดเซอร์เคิล คอนโดมิเนียม
13 บริษัท ธู-เพ็ญ จำกัด
14 บริษัท แคร์เตอร์รี่ จำกัด
15 บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
16 นิติบุคคลอาคารชุด ริธึ่ม สุขุมวิท 36-38
17 บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด

          ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องทำสัญญากับโครงการภายใน 15 วัน และจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าและนำรถเข้าจดทะเบียนภายใน 75 วัน

          สำหรับรถทั้ง 17 คันนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสำหรับ โรงแรม คอนโดมิเนียม ร้านอาหารและโรงพยาบาล ที่มีการใช้งานรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งจะสะดวก ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

          และเนื่องจากยังมีรถตุ๊กตุ๊กส่วนบุคคลที่ให้การสนับสนุนยังไม่ครบจำนวน 20 คัน ตามเป้าหมาย โครงการจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติม ในวันที่ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2561 นี้ ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีรถตุ๊กตุ๊กประเภทส่วนบุคคล และสนใจเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ ทางเว็บไซด์ www.enconlab.com/etuktuk หรือ โทรสอบถามเจ้าหน้าที่โครงการได้ที่ หมายเลข 02 4709604-8 ต่อ 1408


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (e-tuktuk)
คุณวรารัตน์ น้อยคำแพง โทร. 02-470 9604-8 ต่อ 1408 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.