รับสมัครสถาบันการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาเกี่ยวข้องด้านยานยนต์ มีความสนใจที่จะดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กเก่าเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เข้าร่วมโครงการดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าของโครงการฯ  โดยท่านจะได้รับรถตุ๊กตุ๊กเก่า และงบประมาณสนับสนุน ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดใบสมัครได้ คลิกที่นี่

หมายเหตุ รับสมัครเฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชนที่มีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ในระดับอาชีวศึกษา หรือปริญญาตรี เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-470 9604-8 ต่อ 1408
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.