หลักสูตรการอบรมภายในองค์กร

post-image

2วัน

หลักสูตร
การใช้งานหม้อไอน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน
(Energy Conservation in Boiler System)

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 15 ท่าน

ราคา 50,000 บาท:หลักสูตร

post-image

1วัน

หลักสูตร
การใช้งานและบำรุงรักษาหอผึ่งน้ำ
(Energy Conservation and Maintenance of Cooling Tower)

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 15 ท่าน

ราคา 25,000 บาท:หลักสูตร

post-image

1วัน

หลักสูตร
การสร้างทีมอนุรักษ์พลังงาน
(Energy Team Building)

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 30 ท่าน

ราคา 40,000 บาท:หลักสูตร

post-image

1วัน

หลักสูตร
การใช้งานเครื่องอัดอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน
(Energy Conservation in Compressed Air System)

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 15 ท่าน

ราคา 25,000 บาท:หลักสูตร